Yoğunluk Bölgesi

Yoğunluk Bölgesi herbiri kullandığı aletler tarafından karakterize edilmiş parçacık fiziği araştırmalarına ait üç farklı yaklaşımdan birisidir. Örneğin Enerji Bölgesinde, Tevatron ve Büyük Hadron Çarpıştırıcısı gibi, madde ve uzayın yaratılışı üzerine bilgi tedarik eden yeni parçacıklar ve güçleri araştırmak için büyük enerji çarpıştırıcıları kullanıyoruz. Kozmik Bölgede, gökyüzünü kozmik ışınlar, karanlık madde ve karanlık enerji hakkında daha fazla öğrenmek ve onların evrenin oluşumunda oynadıkları rolü anlamak için parçacık tespit edicileri ve teleskopları kullanıyoruz. Yoğunluk Bölgesindeki araştırma stratejisi, bir tip nötrinodan bir başkasına dönüşümü ya da henüz gözlemlenmemiş olan bir muonun elektrona çevrilmesi gibi nadir atom altı işlemleri araştırmak için gerekli olan büyük miktarlardaki parçacıkların üretilmesidir. Bu , devasa makinaları, yüksek yoğunlukta parçacık ışınları üreten çok megawatlı proton hızlandırıcılarını, gerektirir. Bu bölgeyi geliştirmek için, parçacık fizikçileri Proje X i, nötrinolar, muonlar ve kaonlarla ilgili yeni nesil deneyleri mümkün kılmak için Fermilab’ taki yüksek yoğunluklu proton hızlandırıcısını, önerdiler. Bu deneyler en üst seviyede evrenimizdeki madde-karşıt madde yaratılışını açıklamaya yardım edebilir ve bize parçacıklar ve onun güçlerine dair daha sağlam bir teoriyi işaret edebilir. Çeviri: Fırat Koçak

Kaynak: Mel Shochet, Şikago Üniversitesi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s