Nötrino Kütleleri

Nötrino kütlelerinin ölçülmesi oldukça zordur. Bir elektronun ağırlığının ne kadar olduğunu hassas bir biçimde biliyorken, onun doğal partneri olan elektron nötrinonun kütlesi hakkında az bilgiye sahibiz. Aynı durum muon nötrinosu ve tau nötrinosu için de öyledir. Uzunca bir süre bilim insanları nötrinoların kütlesiz olabileceğini düşündüler. Sonra deneyler nötrino salınımı olarak bilinen bir işlemle üç tip nötrinonun birbirlerine dönüşebileceğini ortaya çıkardı. Kuantum teorisine göre, bu ancak nötrinolar bir kütleye sahipse mümkün olabilir. Kozmolojik gözlemler ve laboratuar temelli deneyler üç tip nötrinonun kütlesinin oldukça küçük olması gerektiğine işaret ediyor: En hafif yüklü temel parçacık olan elektron herhangi bir nötrinodan en az bir milyon kat daha ağırdır. Fizikçiler nötrino kütlesinin kökeninin büyük patlamadan hemen sonra meydana gelmiş olan atom altı işleme yakın bir şekilde bağlı olduğunu düşünüyorlar. Hangi nötrino tipinin en ağır, hangisinin en hafif olduğuna karar verme, nötrino kütle sıralaması, bu işlemi ortaya çıkarmanın ilk adımıdır. Şimdiye kadar, nötrino salınım deneyleri farklı nötrino tiplerinin kütleleri arasındaki farklılıklar hakkında bazı bilgiler verdi. Hızlandırıcı – Yeryüzü içinde en az 500 mil seyahat edecek yüksek yoğunluklu nötrino demetlerinin üretimini gerektiren gelecek deneyler, bize nötrino kütlesinin hangi sırada olduğunu söyleyecek. Çeviri: Fırat Koçak

Kaynak: Gary Feldman, Harvard Üniversitesi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s